Andrzej Szczepkowicz
email

Praca naukowa | Physics research

Optyka współczesna | Modern opticsFizyka atomowa – gazy atomowe w temperaturach rzędu mikrokelwina | Atomic physics – atomic gas at microkelvin temperatures
Fizyka powierzchni – obserwacja monokryształów metalu w skali nanometrowej | Surface physics – observation of metal single crystals in the nanometer scaleOpublikowane prace naukowe | Published research


Powrót do strony głównej | Main page