Model zakrzywionej powierzchni kryształu BCC / A model of a curved surface of a BCC crystal
from: A. Lukaszewski, A. Szczepkowicz, Computer simulation of FIM images -- the convex hull model,
Vacuum 54 (1999) 67.

Cały rysunek / Complete figure (980 KB)
Środkowa część rysunku / The central part of the figure (125 KB)


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ / RETURN TO MAIN PAGE