Pracownia komputerowa dla studentów I roku

UWAGA: TA STRONA BYŁA TWORZONA W LATACH 2009–2012.
OSTATNIA AKTUALIZACJA BYŁA W LUTYM 2012.

Zajęcia dla studentów fizyki: "Pakiet Programów Biurowych" oraz zajęcia dla studentów innych wydziałów "Technologie informacyjne" (inne nazwy: "Technologia informacyjna", "Technologie informatyczne").

Kto do nas przychodzi?

Studenci rozpoczynający studia potrafią już pisać i rysować przy pomocy komputera, potrafią także posługiwać się Internetem. Część osób umie wykonać proste operacje w arkuszu kalkulacyjnym.

Cel zajęć

Chcemy rozwinąć umiejętności studentów na tyle, by komputer stał się posłusznym narzędziem w ich ręku. Ważna jest umiejętność tworzenia starannie, przejrzyście i spójnie sformatowanych dokumentów. W zakresie pisania tekstów studenci powinni posiąść pełną kontrolę nad strukturą i zaawansowanym formatowaniem dokumentu tekstowego (nie dopuszczamy stwierdzeń typu: "ja chciałem inaczej, ale komputer mi to tak sformatował"). W zakresie rysowania studenci powinni umieć odróżnić grafikę wektorową od rastrowej i umieć tworzyć i modyfikować oba typy grafiki. W zakresie posługiwania się Internetem studenci powinni poznać narzędzia iGoogle ułatwiające pracę zespołową (www.google.pl/ig). W szczególności powinni nauczyć się tworzyć proste witryny internetowe metodą wizualną (sites.google.com). Od studentów fizyki wymagamy dodatkowo umiejętności prowadzenia obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym oraz umiejętności tworzenia starannie i czytelnie sformatowanych wykresów.

Uwagi metodyczne.

Szczegółowy program zajęć

Program zajęć kształtował się przez wiele lat. Inicjatorem zajęć i twórcą pierwszego programu "Pakietu programów biurowych" jest dr Zygmunt Mazur. Pierwszy program do zajęć "Technologie informacyjne" napisał dr Tomasz Greczyło. Materiały z kursu Technologie Informatyczne od Podstaw (TIP) udostępnił dr hab. Zbigniew Koza. Niniejszą stronę www opracował Andrzej Szczepkowicz.

UWAGA: Program jest obszerny, napisany "z zapasem". Jeżeli zaplanowano 10 spotkań, prowadzący powinien wybrać 9 zagadnień do omawiania na ćwiczeniach. Z kolei przy niektórych zagadnieniach jest zbyt wiele zestawów poleceń – wybór należy do prowadzącego.

Alternatywny program zajęć

W semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 pracownicy Instytutu Fizyki Teoretycznej przygotowują zajęcia TI w formie szczegółowo sformułowanych list zadań. Listy te dostępne są na serwerze Panoramix w dziale Kursy komputerowe; Technologie Informacyjne.

iGoogle – Narzędzia do pracy zespołowej online.

Zagadnienia: Rejestracja w serwisie iGoogle. Kalendarz, dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, zamknięte grupy dyskusyjne. Udostępnianie dokumentów innym użytkownikom i praca zespołowa.

Polecenia do ćwiczeń (opracował Andrzej Szczepkowicz)

Źródła informacji:

Pytania sprawdzające

iGoogle – Formatowanie dokumentu tekstowego.

Zagadnienia: Foldery w systemie iGoogle: ten sam plik może być w kilku folderach; udostępnianie folderu. Jak (i czy warto) skopiować dokument. Formatowanie graficzne, formatowanie html. Podstawowe elementy struktury dokumentu: nagłówki rozdziałów i podrozdziałów, wyliczenia, wyliczenia spiętrzone (wizualnie oraz html). Automatyczny spis treści. Wstawianie obrazów rastrowych, wektorowych i mieszanych. Przegląd poleceń menu edycji wizualnej dokumentu iGoogle. Edycja kodu html. Zalety i wady obu sposobów edycji. Kopiowanie dokumentu z iGoogle z sieci na własny komputer. (Dla fizyków: edycja wzorów w dokumencie iGoogle – format zapisu wzorów LaTeX.)

Co robimy: 1. Prowadzący demonstruje przy pomocy rzutnika możliwości formatowania dokumentu w systemie iGoogle. 2. Uczestnicy dobierają się w pary do wspólnej pracy. 3. Każda para tworzy jeden dokument na temat uzgodniony z prowadzącym, dbając o poprawność merytoryczną oraz spójne i czytelne formatowanie. Należy wykorzystać rozmaite możliwości dostępne w systemie iGoogle. 4. Przy pomocy rzutnika prezentujemy, komentujemy, ewentualnie poprawiamy utworzone dokumenty.

(opracował AS)

Pytania sprawdzające

iGoogle – Tworzenie strony www dla leniwych.

Zagadnienia: Proste wizualne narzędzie do tworzenia stron www – szybki efekt, ograniczone możliwości.

Polecenia do ćwiczeń (opracował Andrzej Szczepkowicz)

Alternatywnie: Witryny iGoogle: przeróbka dokumentu tekstowego opracowanego na poprzednich zajęciach na stronę www.

Źródła informacji:

Pytania sprawdzające

Word – Ustawienia programu i uważne formatowanie.

Zagadnienia: Ustawienia Worda. Znaczniki formatowania. Jak się nie dać autokorekcie i autoformatowaniu. Ustawienia strony. Parametry określające formatowanie akapitów. Suwaki czy liczby? Używanie SHIFT+ENTER. Spacja nie służy do ustawiania odstępów w poziomie. Puste akapity nie służą do ustawiania odstępów w pionie.

Polecenia i materiały do ćwiczeń

Źródła informacji:

Pytania sprawdzające

Word – Listy numerowane i nienumerowane. Definiowanie stylów. Spis treści.

Zagadnienia: Wyliczenia, listy numerowane, konspekty – ujarzmianie wszelkich odległości w poziomie i pionie. Dbanie o spójność formatowania w dokumencie: użycie malarza formatów oraz definiowanie i modyfikowanie stylów. Tworzenie automatycznego spisu treści.

Polecenia i materiały do ćwiczeń

Źródła informacji:

Pytania sprawdzające

Word – Montowanie zdjęć, rysunków i wykresów.

Zagadnienia: Umiejscowienie grafiki tam, gdzie my checemy, a nie tam, gdzie "się wkleiło".

Polecenia do ćwiczeń

Materiały do ćwiczeń:

Źródła informacji:

Pytania sprawdzające

Word – Tabulatory.

Zagadnienia: Rodzaje tabulatorów. Ustawianie tabulatorów. Układanie słów według linii tabulacji (klawisz tab). Tabulatory domyślne (globalne) vs. tabulatory indywidualne (lokalne). Odróżnienie tabulatorów od wcięć akapitowych.

Polecenia do ćwiczeń (opracował Andrzej Szczepkowicz)

Materiały do ćwiczeń:

Źródła informacji:

Pytania sprawdzające

Word – Tabele.

Zagadnienia: Uważne formatowanie tabel. Justowanie elementów w tabelach. Użycie tabulatora dziesiętnego do justowania kolumn liczb.

Polecenia i materiały do ćwiczeń:

Materiały do ćwiczeń:

Źródła informacji:

Pytania sprawdzające

Word – Coś dla sekretarki, coś dla naukowca.

Zagadnienia: Nagłówki i stopki. Szablony. Przypisy. Odsyłacze.

Polecenia i materiały do ćwiczeń

Dodatkowe źródła informacji:

Pytania sprawdzające

Word – Różne.

Zagadnienia: ...

Polecenia i materiały do ćwiczeń

Grafika – tworzenie i edycja obrazów rastrowych i wektorowych.

Zagadnienia: Program Paint – prosta edycja i kadrowanie grafiki rastrowej. Tworzenie grafiki wektorowej w iGoogle. Tworzenie grafiki wektorowej w MS Office. Informacja o specjalistycznych programach do edycji grafiki rastrowej i wektorowej.

Polecenia do ćwiczeń

Materiały do ćwiczeń:

Źródła informacji:

Pytania sprawdzające

Excel – Podstawy.

Zagadnienia: Excel – program dla księgowych i nie tylko.

Polecenia do ćwiczeń:

Materiały do ćwiczeń:

Źródła informacji:

Pytania sprawdzające

Excel – Obliczenia.

Zagadnienia: Obliczenia księgowego. Obliczenia fizyka.

Polecenia do ćwiczeń

Materiały do ćwiczeń:

Źródła informacji:

Pytania sprawdzające

Excel – Wykresy funkcji matematycznych i zależności fizycznych.

Zagadnienia: Tworzenie i staranne formatowanie wykresów typu y=f(x). Rysowanie punktów pomiarowych, słupków niepewności pomiarowej oraz krzywej interpolującej.

Polecenia i materiały do ćwiczeń:

Źródła informacji:

Pytania sprawdzające

Prezentacje – Power Point lub iGoogle Presentation.

Zagadnienia:

Polecenia do ćwiczeń

Materiały do ćwiczeń:

Źródła informacji:

Pytania sprawdzające

HTML – Tworzenie własnej strony internetowej.

Zagadnienia: Elementy języka html – rzut oka na stronę http://webmaster.helion.pl/kurshtml/. Definiowanie stylu – plik .css. Informacja o programach ułatwiających pracę z html-em.

Polecenia do ćwiczeń

Materiały do ćwiczeń:

Źródła informacji:

Pytania sprawdzające